MĚSTSKÁ POLICIE

Jako instruktor výcviku metodiky a taktiky pro městskou policii si dovoluji nabídnout celodenní semináře / kurzy pro strážníky a strážnice.Prioritou je rozvoj strážníků a jejich další edukace. Každý účastník obdrží zároveň osvědčení o absolvování kurzu.Cílem je, aby v každé situaci strážník se uměl zachovat korektně a profesionálně, a v případě nutnosti použít pouze přiměřené množství síly při nutném řešení situace a dbát na maximální ochranu okolí.V semináři nacvičujeme běžné i méně běžné druhy úspěšných zákroků, naučíme správně vyhodnotit situace, které z velké většiny vedou k úspěšnému dokončení bez jakékoli újmy, nebo i způsoby a postupy, doplníme znalosti z praxe a věnujeme se prevenci a sebeobraně ve vypjatých situacích.V případě zájmu individuálně přizpůsobím podmínky přímo pro vás, samozřejmostí je vstřícná dohoda. Dovolím si i navrhnout nezávazné osobní setkání, kde po konzultaci potřeb a přání města, navrhnu obsah kurzu ke spokojenosti starosty, pověřeného velitele, strážníků a vedení města.

Cílem kurzu je seznámení strážníků nejen se základy sebeobrany, a to nejen v mezích nutné obrany s využitím jednoduchých a účinných technik a také plánování zvýšení fyzické kondice a psychické odolnosti ve vypjatých situacích, ale i poutací techniky s kovovými (plastovými, textilními) pouty, odvádění resp. poutání pozornosti od a pro úspěšný zákrok, nácviky a hodnocení situací např.v domech, vozech a použití dostupných donucovacích prostředků. Nácvik pákových, protiškrtících technik, pádů nebo hodů, s donucovacími prostředky, tak i údery a kopy a technik proti střelné zbrani.

Teoretická část je věnovaná konzultaci listiny základních práv a svobod, zejména právo na život (čl.6odst.4), osobní svoboda čl.8, obydlí je nedotknutelné (čl.12), nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl.7). Dále § 76 (141/1961 sb.) zadržení osoby podezřelé, kde je věnována část pro možnou součinnost s občany a tuto teoretickou část je možné absolvovat během praktických nácviků, tzn. nevzniká potřeba učebny. Dále i část věnovaná metodice tréninku, doporučení rozvoje strážníka, zkušenosti z jiných měst a krajů, vyhodnocení vlastních situací ze zkušenosti - rady a doporučení, jak vyhodnotit situace.

Dalším principem kurzu / tréninkového semináře je naučit se, že spoléhat se na služební zbraň, se nemusí za každé situace vyplatit. Současné policejní složky by měly být schopné reagovat na útok i v případě, že z nějakého důvodu střelnou zbraň použít nemohou. Stejně tak jako osvojení uceleného sebeobranného systému, jenž zahrnuje taktiku boje z blízka se zbraní i bez ní, pokročilou bojovou střelbu, principy sebeobrany či například zatýkání a prohledávání osob by mělo být snahou všech policejních a ozbrojených složek, které dbají na kvalitní edukaci svého personálu.

V konfliktní situaci je cíl policisty jasný - ubránit sebe a případně další účastníky konfliktu a následně znemožnit útočníkovi další agresi. Znehybnění, spoutání a prohledání agresora jsou neopominutelnou součástí. V každé situaci by se policejní příslušník měl chovat korektně a profesionálně, tedy použít přiměřené množství síly v řešení situace a dbát na maximální ochranu okolí. Měl by být seznámen s použitím rozličných zbraní, např.teleskopickým obuškem, pepřovými spreji, paralyzéry, noži a střelnými zbraněmi - aby byl schopen je sám použít, ale zároveň věděl, jak proti jejich použití chránit sebe, své kolegy a občany.

Nabízím zároveň novým strážníkům nebo nemajitelům zbrojního průkazu výuku, základní seznámení a bezpečnostní zásady se střelnou zbraní, rozborku, výuku střelby, a to i v případě 18ti letého, jsem oprávněn svěřit zbraň kategorie B nebo C včetně střeliva.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY společně s MĚSTSKOU POLICIÍ

TAKTIKA, TECHNIKY zákroku, ZÁSADY - místnosti, schody, chodby, dveře, zatýkání, prohledávání, zastavování vozidel a také situace AMOK - aktivní střelec vč. prevence ochrany měkkých cílů.

PRAVIDELNÝ VÝCVIK

MĚSTSKÁ POLICIE Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MP Chomutov

MĚSTSKÁ POLICIE Jirkov

MP Jirkov

MP Jirkov

MP Jirkov

MP Jirkov

MP Jirkov

MP Jirkov

MP Jirkov

MP Jirkov

KONTAKT

email: VYCVIK@CENTRUM.CZ

... na stránce se pracuje ...


LEX